МЛАДЕЖКИ БЮЛЕТИН

Младежкият бюлетин „ДоброволциТЕ“ се пибликува веднъж месечно и отразява статии и интерювта от сайта theyouth.info/bg

Можете да го намерите на хартиен носител в библиотеките на гр. Стара Загора, Казанлък и Велико Търново.

Тук можете да откриете последния ни брой с интересни пубикации, както и всички предишни издадания.

ПОСЛЕДНИЯТ БРОЙ НА БЮЛЕТИН „ДОБРОВОЛЦИТЕ“

Предишни публикувани номера

2022

2021

2020

2019

2018

2017