“Младите” е пространство, което има за цел да информира и овласти младите хора в България и в цяла Европа.

Това е платформа, която показва добри практики в областта на младежката политика, културата и творчеството, и екологията.

Целта ни е да вдъхновяваме промяна чрез доброволчество. Започнат през 2017, “Младите” е медиен проект създаден от ДоброволциТЕ, ЕДС екип към Младежки център за развитие- Взаимопомощ със седалище в Казанлък, България.

Ние вярваме в:

  • МЛАДЕЖКОТО ВКЛЮЧВАНЕ И УЧАСТИЕ
  • ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО
  • МЕЖДУНАРОДНАТА МОБИЛНОСТ
  • МУЛТИКУЛТУРНИЯ ОБМЕН
  • КУЛТУРАТА И ТВОРЧЕСТВОТО
  • ЕКО-СЪЗНАНИЕТО И УСТОЙЧИВОСТТА

да споделяме идеи и добри практики

да споделяме идеи и добри практики

да дадем думата на младите и да ги ангажираме отговорно

да им помогнем да развият своите качества и умения

да изградим ценностите на нашето гражданско общество и да направим света едно по-добро място

Доброволческото партньорство, ще се осъществи в 3 периода: 01/01/2019 -30/06/2020; 07/01/2019 -31/12/2020; 07/01/2020 -30/01/2022

Години наред организацията ни използва, като помощен инструмент в дейностите си, за популяризиране и разпространение на резултатите от проектите ни младежкият бюлетин „ДоброволциТЕ“, който прерастна в младежката медия „ДоброволциТЕ“, чрез създаване на интернет страницата Theyouth.info.

Всяка седмица младежите имат възможност да поддържат и развиват младежката медия, като активен принос към дейностите за разпространение и въздействие по проекта. Това е още една устойчива дейност, която покриваме в рамките на този проект, стартирал през 2011 г.

Следвайки философията си, никога не сме залагали на проекти-„еднодневки“. От 2011 до сега вече имаме три устойчиви линии на работа: организиране на Еко фестивал, стена на доброволчеството и младежкия бюлетин, развиващ се като онлайн медия.