“Младите” е пространство, което има за цел да информира и овласти младите хора в България и в цяла Европа.

Това е платформа, която показва добри практики в областта на младежката политика, културата и творчеството, и екологията.

Целта ни е да вдъхновяваме промяна чрез доброволчество. Започнат през 2017, “Младите” е медиен проект създаден от ДоброволциТЕ, ЕДС екип към Младежки център за развитие- Взаимопомощ със седалище в Казанлък, България.

Ние вярваме в:

  • МЛАДЕЖКОТО ВКЛЮЧВАНЕ И УЧАСТИЕ
  • ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО
  • МЕЖДУНАРОДНАТА МОБИЛНОСТ
  • МУЛТИКУЛТУРНИЯ ОБМЕН
  • КУЛТУРАТА И ТВОРЧЕСТВОТО
  • ЕКО-СЪЗНАНИЕТО И УСТОЙЧИВОСТТА

да споделяме идеи и добри практики

да споделяме идеи и добри практики

да дадем думата на младите и да ги ангажираме отговорно

да им помогнем да развият своите качества и умения

да изградим ценностите на нашето гражданско общество и да направим света едно по-добро място

Доброволческото партньорство, ще се осъществи в 3 периода: 01/01/2019 -30/06/2020; 07/01/2019 -31/12/2020; 07/01/2020 -30/01/2022

Години наред организацията ни използва, като помощен инструмент в дейностите си, за популяризиране и разпространение на резултатите от проектите ни младежкият бюлетин „ДоброволциТЕ“, който прерастна в младежката медия „ДоброволциТЕ“, чрез създаване на интернет страницата Theyouth.info.

Всяка седмица младежите имат възможност да поддържат и развиват младежката медия, като активен принос към дейностите за разпространение и въздействие по проекта. Това е още една устойчива дейност, която покриваме в рамките на този проект, стартирал през 2011 г.

Следвайки философията си, никога не сме залагали на проекти-„еднодневки“. От 2011 до сега вече имаме три устойчиви линии на работа: организиране на Еко фестивал, стена на доброволчеството и младежкия бюлетин, развиващ се като онлайн медия.

По проект Зелена Европа дейностите ще бъдат от началото на февруари до края на 2022 г., като ще продължим да развиваме предишните теми на проектите: „ДоброволциТЕ” и „Взаимна помощ”. Ще надграждаме работата ни до тук и откриваме нови хоризонти.

Подробности за проекта:

Проектът ще съчетава медийната работа с активна работа и в организационите текущи дейности. Доброволците, ще работят като репортери и документалисти, както и аниматори. Ще организират местни социални, образователни и културни събития. Ще се стремим да популяризираме българското културно, историческо и природно наследство; Ще насърчаваме на младите хора да бъдат активни и да се усъвършенстват, за да бъдат успешни на пазара на труда; Ще насърчаваме доброволчеството и неформалното образование.

Основните дейности на доброволците ще бъдат:

-участие в различни проекти като фестивали, еко и благотворителни проекти или изработка на арт инсталации
-организиране на събития
-пътуване в България и опознаване на исторически места
-запис на филми, писане на статии и правене на видио
-поддържане на уебсайта theyouth.info
-промотиране на нашата дейност чрез социалните медии