Uncategorized

European Volunteer for inclusion

Това лято двама наши младежки работници заминаха в чужбина, за да споделят добри практики за работа с млади хора в неравностойно положение и да се срещнат с други потенциални партньори, заинтересовани от разработването на бъдещи проекти, базирани на международно доброволчество.

Проектът „Доброволец на Европейския съюз за приобщаване“, иницииран от асоциацията „Домино“ от Румъния, събра 28 младежки работници (от Испания, Гърция, Турция, Португалия, Италия, България, Румъния, Холандия, Хървацака, Франция, Дания, Естония), които работят активно с младите хора в неравностойно положение. Те участваха в контактен семинар, който продължи 7 дни и се проведе в Крайова, между 10-16.07.2019 г.,посредством различни дейности, насочени към улесняване на сътрудничеството и партньорството.

След пристигането си у дома, нашите младежки работници разработват проектните идеи, които са създадени по време на контактния семинар и планират по-нататъчно сътрудничество.

Ако искате да знаете повече за проекта, последвайте линка по-долу, за да видите резултатите от него:
Results

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.